KRUT-logotyp
Sveriges enda fristående tidskrift om utbildningsfrågor
 
Extra

SISTA OCH ÄLDRE NUMMER AV KRUT

Om du vill beställa utgivna nummer vänder du dig till
Tidskriftsbutiken i Malmö.
Ange önskade nummer plus din adress.
Alla nummer kostar 70 kr + portokostnad (ett ex kostar fn 25 kr) utom dubbelnummer som kostar 90 kr. Vid beställning för minst 600 kr utgår ingen portokostnad.

Obs, några mycket intressanta och efterfrågade nummer finns gratis för nedladdning. Se listan nedan.

Har du andra frågor kan du vända dig till oss som utgjorde redaktion till slutet. Kontaktuppgifter hittar du här >>>

Här nedan hittar du en lista på alla våra gamla nummer. Vill du veta mer om vad de innehöll så är det bara att klicka på länken.

Extra

NR 142-144 (2-4/2011) Kunskaps-Hunger

NR 141 (1/2011) Skolgården – försummad resurs

NR 139-140 (3-4/2010) Rektor – Administratör eller pedagog?

NR 137-138 (1-2/2010) Klass – Delad skola

NR 136 (4/2009) Individ, Samhälle & Specialpedagogik

NR 135 (3/2009) Upphovs -rätt eller -fel?

NR 133-134 (1-2/2009) Slöjd vidgar perspektiven (slut)
[Här kan du hämta en pdf-fil]

NR 132 Blir du anställningsbar?
[Här kan du hämta en pdf-fil]

NR 131 (3/2008) Kultur i lärprocessen

NR 130 2/2008 Elevinflytande en utopi?

NR 129 1/2008 Nolla före ettan gör skolan tioårig

NR 128 4/2007 En skola utan betyg?

NR 127 3/2007 Jubileumsnummer - Den dolda läroplanen
[Här kan du hämta en pdf-fil]

NR 126 2/2007 Marginaliserade av skolan

NR 125 1/2007 Sex-och samlevnad (Blommor och bin 2007)

NR 123-124 3-4/2006 Läromedel konserverar skolan?

NR 122 2/2006 Skola och politik

NR 121 1/2006 Hem- och konsumentkunskap – inte bara en krydda

NR 120 4/2005 Pojkar – skolans förlorare?

NR 119 3/2005 När allt annat är kaos

NR 118 2/2005 Vem vill bli lärare?

NR 117 1/2005 Kampen om kunskapen

NR 116 4/2004 Historia – vårt nya kärnämne

NR 115 3/2004 Brottsplats skolan

NR 114 2/2004 Den naturvetenskapliga utmaningen

NR 113 1/2204 Skolidrott med nya mål

NR 112 4/2003 Det pedagogiska rummet

NR 111 3/2003 Föräldrar – problem eller tillgång

NR 110 2/2003 Religiös backlash i skolan

NR 109 1/2003 IT - hot eller möjlighet

NR 108 4/2002 Analfabeter

NR 107 3/2002 Framtidens skola

NR 106 2/2002 Stockholmsmodellen

NR 105 1/2002 Bortom alla människors lika värde

NR 103-104 3-4/2001 Globalisering

NR 102 2/2001 Att bryta genus

NR 101 1/2001 Klass (slut se nr 137-138)

NR 100 4/2000 Demokratins dilemma (slut)

NR 99 3/2000 Betyg på betyg

NR 97-98 1-2/2000 Frihet, jämlikhet, utanförskap

NR 96 4/1999 Den försummade kroppen

NR 95 3/1999 Kulturföreställningar

NR 94 2/1999 Privata skolor

NR 92-93 1/1998-4/1999 Romer/zigenare

NR 91 3/1998 Viskningar och rop i skolministerns öra

NR 90 2/1998 Att se sin tid (slut)

NR 88/89 4/1997-1/1998 Rektor

NR 87 3/1997 Det omöjliga samtalet

NR 86 2/1997 Nyreformerad - decentralisering, brukarinflytande och demokrati

NR 85 1/1997 Med sikte mot framtiden - KRUT 20 år

NR 83-84 3-4 1996 I pedagogikens våld -KRUT 20 år

NR 82 2/1996 Skolan granskad inifrån

NR 81 1/1996 Gymnasieskola i förvirring

NR 80 4/1995 Oförklarlig ondska

NR 79 3/1995 Elev- och föräldrainflytande

NR 78 2/1995 Kulturprojekt i skolan

NR 77 1/1995 Skolbyggnaden (slut)

NR 76 4/1994 Kvalitet - ett begrepp som håller måttet?

NR 75 3/1994 EU-perspektiv på utbildningen

NR 74 2/1994 Skolan - företag med klassprofil

NR 73 1/1994 Skolan igår, idag, imorgon

NR 72 4/1993 Svarta sjärnor, gränslöst land

NR 71 3/1993 Elevernas skola (slut)

NR 70 2/1993 Sydafrika - ungdomar, utbildning och demokrati

NR 69 1/1993 Örnar går inte i trappor

NR 68 4/1992 Att förändra skolan underifrån

NR 67 3/1992 Vad ska skolan vara till för? (slut)

NR 66 2/1992 Ordning och kaos

NR 65 1/1992 Europas bästa skola

NR 64 4/1991 Den okända skolan

NR 63 3/1991 Självvärdering

NR 62 2/1991 Vår kosmopolitiska hembygd

NR 61 1/1991 Decentraliserad skola

NR 60 4/1990 En teatergrupp drar in

NR 59 3/1990 Rörliga bilder

NR 58 2/1990 Flickor och pojkar

NR 57 1/1990 Lärarutbildning

NR 56 4/1989 Seriemagasin

NR 55 3/1989 Skolkatalogen

NR 54 2/1989 Globlalnummer

NR 53 1/1989 Kreativitet (slut)

NR 52 4/1988 Miljönummer

NR 51 3/1988 Ljusnande famtid - om en gymnasieskola i förändring

NR 50 2/1988 Facket i skolan

NR 49 1/1988 Grundskolan - hotad vision (slut)

NR 48 4/1987 Flickornas villkor i skolan (slut se nr 58)

NR 47 3/1987 Våld och mobbing i skolan

NR 46 2/1987 Fria skolor eller firare grundskolor

NR 45 1/1987 I huvet på en elev

NR 44 4/1986 Kunskap

NR 43 3/1986 Folkbildning - självbildning

NR 42 2/1986 Gud i skolan

NR 41 1/1986 Teckning - bild

NR 40 4/1985 Fredsfostran

NR 39 3/1985 Den nya svenskläraren

NR 38 2/1985 Datautbildning

NR 37 1/1985 Vart går dagis?

NR 35-36 3-4/1984 Bildning

NR 34 2/1984 Att räkna eller inte räknas

NR 33 1/1984 Utblickar

NR 32 6/1983 Möte med historien

NR 31 5/1983 Moral

NR 30 4/1983 Att bryta skolans isolering

NR 29 3/1983 Drama

NR 27-28 1-2/1983 Provnummer

NR 26 6/1982 Rock

NR 25 5/1982 Krigsfostran och fredsfostran (slut)

NR 23-24 3-4/1982 Den smygande skolreformen

NR 22 2/1982 Skolning till invandrare

NR 21 1/1982 Född till jämlikhet

NR 20 4/1981 Av egen kraft

NR 19 3/1981 Den försvunne läsaren

NR 18 2/1981 Nu läser vi

NR 17 1 1981 Framtidsvägar

NR 16 4/1980 Den dolda läroplanen (slut se nr 127)

NR 15 3/1980 Projektarbete

NR 14 2/1980 Elevkamp mot arbetslösheten

NR 13 1/1980 Höjda ägonbryn och ABAB-vakter (slut)

NR 12 4/1979 Läromedel - vad är det?

NR 11 3/1979 Vart har alla snälla barn tagit vägen?

NR 10 2/1979 Skola för folket?

NR 9 1/1979 Ungdomskultur

NR 8 4/1978 Föräldrar - närmiljö

NR 7 3/1978 SÖ - För kännedom

NR 6 2/1978 Utbildning och arbete

NR 5 1/1978 Den öppna och dolda sorteringen

NR 4 4/1977 Lärarens arbetsvillkor

NR 3 3/1977 Fostran, motfostran (slut)

NR 2 2/1977 Frigörande dialog?

NR 1 1/1977 Vad lär man sig egentligen i skolan?

 

Extra
Extra  

Refl

Refl

 

Refl

 

Refl

 

Refl