Av egen kraft

 

_______________

Innehåll

Red: Arbete som pedagogik eller arbetets pedagogik.

Staffe Aourell & Ramon Reissmuller: Freinet i praktiken.

Torstein Balle: Ulv i fårakläder.

Kerstin Mattsson & Staffan Selander: Det hägrande arbetslivet.

Bertil Olsson: Passivitet eller handlingsberedskap.

Lena Hellblom: Glas-skolan.

Lena Hellblom: En yrkesskola i Baskien.

AKTUELLT

Björn Malmberg: Får vi fresta med en lärobok i kaffepausen?

Ingrid Rasch: Fredsundervisning i USA.

Elisabeth Ahlén & Krister Lohman: Vi lär om Sverige – från Österfärneboskolan.

Donald Broady: Varning från väster.

Jadwiga Kurowska: Solidaritetsarbete i praktiken.

Pelle Svensk: Varför sprack det på Gårda.

Katarina Bjärbo: Nu offras vuxnas rätt till utbildning.

LÄST

Ingrid Rasch: Benson: Fredsboken.

Leif Backlund: Illich: Shadow work.

Rickard Estreen: Pockettidningen R 5:81 ? Arbetskamraterna.

Matts Nilsson: Hellblom: Kampen för jobben.

Lena Hellblom: Estreen: Jag skulle bli slaf ? nej, så djäflar anamma.

Ann Pettersson: Ohrlander: Kunskap i skolan.

Mikael Palme: KAP: En bok om arbetets pedagogik.