Att bryta genus

 

Redaktionellt

/Redaktionen

_______________

Innehåll

Red – Att bryta genus

Eva Nikell – Att skapa kvinnor -- skapa män

Daniel Olsson – Feministiskt självförsvar i skolan

- Engagerade lärare – en förutsättning

Solveig Eklund – Sätt arbetsplatserna i fokus

Måns Magnusson – Hur kan genus brytas? Elevperspektiv på lokalt jämställdhetsarbete

Jeanette Hägerström – Genus i förvandling och förhandling

Margareta Nilsson-Hedström – Tradition och överskridare. Unga kvinnors perspektiv på utbildning

Mats Greiff – Historia i genusperspektiv

Ingemar Gens – Projekt Tittmyran. Ett konkret arbete för att bryta könsroller på dagis

Jenny Lindahl-Persson – Moralpanik eller feministiskt uppror

AKTUELLT OCH DEBATT

Makani N Themba-Nixon – Valfrihet och andra vita lögner

LÄST

Sara Herlitz/Yvonne Hirdman – Genus - om det stabilas föränderliga former