Nr 141 Skolgården – försummad resurs

Redaktionellt
Allt började med att de byggde om en skolgård i vår närhet. Eller rättare sagt att skolan till vilken skolgården hör, byggdes om. I samband med ombyggnaden byggdes också nya hus på gården. Den redan ganska begränsade lekytan blev ännu mindre. Vi började fundera på om man verkligen får ha hur liten skolgård som helst. Det visade sig att det får man. Det finns inga riktlinjer för hur stor en skolgård bör vara, eller hur stor yta som krävs per barn.

Det finns nu förtiden till och med skolor som inte har någon skolgård alls.

Det här gjorde oss upprörda. Magkänslan sa oss att det är viktigt med skolgårdar. Visst måste ungarna kunna gå ut under dagen. Hur ska man orka plugga utan att få lite frisk luft då och då? Men. Kanske räcker inte den där magkänslan av att det är viktigt och berikande att få vara ute.

Vi insåg att det är hög tid att gå till skolgårdens försvar. Det finns många argument för att försvara den där ytan runt en skolbyggnad. Vi har samlat en del av dem i det här numret av Krut.

Skolgården är viktig. Ur hälsosynpunkt, som pedagogisk arena och inte minst som plats för lek och som ett ställe att bara sitta och slappa på.

Tyvärr är det här ett av de allra sista numren av Kritisk utbildningstidskrift. Efter mer än trettio år har vi nått vägs ände. Vi önskar att vi kunde säga att vi lägger ner tidskriften för att skolan är så väl fungerande och för att det förs en vital debatt om den på så många andra ställen att vi inte längre behövs. Istället ser skolan idag ut på ett sätt som vi tror att Kruts första redaktörer inte kunnat föreställa sig ens i sina värsta undergångsvisioner. De ville ha en skola som gav alla chansen, en skola med höga demokratiska mål. Men utvecklingen går mot en mer och mer segregerad utbildning där den som haft oturen att födas i fel familj får allt svårare att ta sig fram.
Så det finns mer än på länge att slåss emot. Men tyvärr mäktar just vi inte med längre. Krut har de senaste tre åren fått kraftigt sänkta bidrag från Kulturrådet och utan dessa pengar klarar vi inte att driva tidskriften vidare. Nästa nummer kommer att bli det sista vi gör, extra tjockt och kanske lite annorlunda.

/Redaktionen

_______________________________________________

Extra

ARTIKLAR I TEMAT:

Anna Lenninger, Titti Olsson
En försummad resurs

Carl-Magnus Höglund
Praktisk pedagogik på skolgården

Siri Reuterstrand
Utemiljön som pedagogiskt rum

Christer Wigerfelt
Välplanerad skolgård befrämjar hälsa

Anette Hellman, Eva Ärlemalm-Hagsér
Demokrati och jämställdhet på förskolegården

Nic Nilsson
Konsten att skapa en bra skolgård

Temafotograf: Helena Kyrk

ÖVRIGA ARTIKLAR:

Gunnar Berg
Skolledarskap i skuggan av en kontrollregim

Bo Nurmi
Vad är vikten av att läsa värd?

Marcus Samuelsson
Olika granskningar skildrar olika aspekter