En skola utan betyg?

Redaktionellt
Vi har en mycket säregen skoldebatt idag. Utbildningsminister Jan Björklund har gått i bräschen för en kunskapssyn där kunskapen är mätbar och därmed möjlig att rättvist betygssätta. Men hur mäter man förmåga till egen kunskapsinhämtning, kritiskt tänkande och social kompetens.

Utgångspunkten för det här numret av KRUT var att undersöka om det fanns några alternativa synsätt på betyg och i förlängningen några alternativ till betygen i sig. Denna utgångspunkt visade sig vara felaktig. Den som letar efter alternativ till betyg har godkänt grundantagandet att det behövs någon form av bedömning av kunskapen och också att kunskapen i sig är mätbar. Det förutsätter också att det är ena parten som har rätt att göra denna bedömning och att det finns ett behov av att sortera eleverna. Vad ska man annars ha betygen till?

Kanske beror frånvaron av diskussion kring betygen på att frågan är fel ställd. Det handlar inte om eventuella alternativ till betyg utan i grunden om vilken skola vi vill ha och vilken funktion den ska fylla i samhället.

Det är dags att ta ett steg tillbaka. Vad är det för skola vi vill ha? Vilken typ av kunskap skall den ge och varför? Ska skolan ge alla en chans eller ska den sortera eleverna? Det är dags att se motströms.

När vi i redaktionen letade alternativ till traditionella betyg hittade vi alltså mycket litet av konkreta motförslag. Inte så märkligt med tanke på ovanstående resonemang. När vi letade efter alternativa röster om skolans funktion i stort hittade vi lite mer. Men med den omfattande pedagogiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga forskning som finns i Sverige borde vi ha hittat fler röster. Var finns debatten som skulle kunna lyfta dessa frågor till en rimligare nivå? Varför är forskare så tysta?
Vi hoppas att du tar emot vår stafettpinne.

/Redaktionen
Carl-Magnus Höglund, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt
Fotograf: Nicke Johansson

_______________

Innehåll

Carl-Magnus Höglund – Skolorna som inte sätter betyg

Siri Reuterstrand – Skolan ska inte sortera

Göte Rudvall – Dags att utmana betygens framgångsmonopol

Bengt Selghed – Fler betygssteg ingen lösning

Jan Linde – Kunskap kan inte samlas i hinkar

ÖVRIGA ARTIKLAR

Martin Oscarsson – Framåt med gårdagen med Björklund vid rodret

Hans Lorentz – Avhandlingen/Talet om det mångkulturella i skolan och samhället. En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973–2006.