Nyreformerad – decentralisering, brukarinflytande och demokrati

 

Redaktionellt
"Byråkrater, marknadsekonomer ... och vanligt folk"

_______________

Innehåll

Johannes Lindvall: Decentralisering och demokrati

Jan Wiklund: En skola utanför marknad och stat?

Maria Jarl: Vem skall bestämma över skolan?

Yusuf Sayed: Att förstå decentralisering

Kajsa Falkner: Reformer och lärarvardag

Per Acke Orstadius: Har vi tappat bort något?

LÄST

Göte Rudvall har läst Tomas Englund (red): Utbildningspolitiskt systemskifte

Susanne Törneman har läst Elevorganisationen (red): Makthandboken

AKTUELLT OCH DEBATT

Janet Vähämäki: Sydafrika fyra år senare

Anna Morin: Arbetslag – hjälper eller stjälper?