Föräldrar – närmiljö

 

_______________

Innehåll

Peter Bruckner: Om skolan och hemmet.

Herman Grill: Om Peter Bruckner.

Jan Swaling: "Mer och mer började jag upptäcka hur mycket jag behövde föräldrarna".

Jens Jensen: Dom kallar oss bilbyggare.

Siv Ehn & Görel Hedtjärn: Markitta – mer än en kamp för skolan.

Peter Hougner: "Två världar, skyddade från varandra med enorma murar".

Magnus Lundgren: Pedagogik för självförståelse.

Karin Andersson m.fl: Fadderverksamhet – i Rågsved och Aspudden.

Stefan Wahlberg: Samhällsarbete – möjligheter och begränsningar.

Red: Redaktionellt efterord.

AKTUELLT

Marianne Iliste: Om det nya arbetstidsavtalet.

Herman Grill: Vad händer med Parkleken i Stockholm?

Tryggve Hedtjärn: Nya skolministern: kortkurser, arbete och fritid...

Luis Abascal: Den falska jämlikheten.

Gunilla Ladberg: Energifrågan och pedagogik.

Elisabeth Lundqvist: Nu är det jul igen.

Tryggve Hedtjärn: Skolteater.

LÄST

Birgitta Holm: Stjärne: Passningar. Till kritiken av barnkulturen.

Stephan Linsenhoff: Makarenko: Vägen till livet.

Carina Fast: Berg: Barnarbete