Gymnasieskola i förvirring

 

Redaktionellt

_______________

Innehåll

Emil Persson: Ljusnande framtid – och sen då?

Erik Lidbaum: 10 nedslag i skolan

Emil Persson: Hur hamnade vi här?

Lena Fagerström Schultz: Den nyreformerade gymnasielärarens klagan

Per Acke Orstadius: Om valfrihet och demokrati i den nya gymnasieskolan

Emil Persson: Skolverkets rökridåer

Mikael Alexandersson: Gymnasiereformen som reform

Hans-Åke Scherp: Valfriheet eller pedagogisk värdegrund

Johan Rådmark: Tidningen och skolan och den kursutformade gymnasieskolan

Lilian Andersson: Avhopparna

Christer Wallentin: Skolkommittén om inflytandet

Kjell Jormfeldt: Går det att mäta inflytandet på gymnasiet

Jennie K Larsson: Skolda världar

Lilian Andersson: Idrottsgymnasium en annorlunda skolform

Lisbeth Adrian: Språkkultur på teoretiska och praktiska utbildningar

AKTUELLT

Ulf Hagström & Eva Redemo: Lärandet som en del i en social process

Lilian Andersson: Snurrigt med CD-rom?