Krigsfostran och fredsfostran

 

_______________

Innehåll

Harald Ofstad: Mod är att våga se.

Thorkild Thejsen: Om vi är en droppe.

Eva Nordland: Kriget har många fronter.

Eva Moberg: Vem lär barnen vägra lyda?

Lena Hellblom & Magnus Kihlbom: Vad tål barnen?

Brutus Östling: "Fred är inte bara frånvaro av krig".

Olov Rasch: Repgubbar.

Ingrid & Olov Rasch: Gata för gata, stad för stad.

Helena Kekkonen: Skolan producerar värde-invalider.

AKTUELLT

Mats Wingborg: Rädda biblioteken.

Donald Broady & Lennart Wingborg: En skolminister med huvudet i busken.

Lennart Malmer: Filmer om krigshot och fredsarbete för undervisningsbruk.

Staffe Aourell: Vi vill leva i fred -- om ett projekt i Botkyrka.

LÄST

Olov Rasch: Øberg, J: Myten om vår sikkerhed.

Ingrid Rasch: Schell, J: The faith of the earth picador.