Fostran – motfostran

 

_______________

Innehåll

Red: Fostran.

Mari-Sofi Lorantz: Ljuva barndom.

Eva-Mari Köhler: Uppfostran, familj, klass och mellanskikt.

Ann-Marie Holmgren & Anne Hägg: Vart går dagis?

Siv Ehn & Ann-Marie Holmgren: Daghemmet Blåelden.

Bertil Gustafsson: Social kontroll och sortering genom fostran.

Red: Motfostran.

Siv Ehn: Efterskolan på Tvind.

Kerstin Stjärne: Den försummade fronten.

Per-Arne Gustavsson & Inger Träff: Barrikadens barn.

Anna Rosenquist: Pionjärerna i Lund.

Anonym: De chilenska barnens drama.

Benny Karlsson: Nederlag för demokratin.

AKTUELLT

Lena Hellblom & Kerstin Larsson: Betygsutredningens förslag ger bättre sortering.

Leif Sandberg: Teater till medvetenhet och handling.

LÄST

Herman Grill: Gottschalch m.fl: Socialisationsforskning; Holter: Familjen i klassamhället.

Gunilla Niss: Barnuppfostran och politik.

Lena Hellblom: Diderichsen, B: Barnet som samhällsmedlem.