Svarta stjärnor, gränslöst land

 

Redaktionellt
Svarta stjärnor och naturtillgångar

_______________

Innehåll

John E Utsi: Samerna – solens och vindens folk

Robert Svensson: Var fågel sjunger med sin näbb

Hugh Beach: Sápmi – bortom nationsgränser

Johannes Marainen: Tillbaka till samisk identitet

Nils-Aslak Valkeapää: ur Vidderna inom mig

Susanne Törneman: Man hägnar inte in barn, det är bara renar man har på gärden

- Just nu håller vi på med gruvan

- Språket är en nyckel

- Sameslöjd

Mikael Svonni: Från språkbyte till språkbevarande

Rober Svensson: Jag släpper loss örnen

Henning Johansson: På kvällen lades renhud vid renhud

Gunnar Kieri: Marta och Emmy

Susanne Törneman: Skolan släpper vi inte

Henning Johansson: Att växa upp i en mångkulturell bygd

Sven Erik Fjellborg: Med alla sinnen närvarande

Kjell Törmä: Teatern – en ny väckelserörelse i Tornedalen

Ann-Marie Mullins: Kulturmötestankar från region åtta

AKTUELLT

Karin Dahl: En skola i korsdrag

SETT

Helena Danielsson: Jåvna ochj Let's dance

LÄST

Ingrid Lundberg: Ehn m.fl: Försvenskningen av Sverige

Lotta Silfverhielm: Skoglund: Leken och konsten, Eriksson: Mera bildarbete