Teckning – bild

 

Redaktionellt

_______________

Innehåll

Rut Hillarp: Teckning och bild.

Gunna Åsén m.fl: Från en teckningslektion.

Rut Hillarp: Studiedag med Carlo Derkert.

Jan Thomaeus: Skola för välanpassade förfalskare eller för partisaner?

Christina Lovén: Bilder i Kvinnoliv.

Rut Hillarp: Om integration av bild och andra ämnen.

Cecilia Torudd: Illustratörsbesök i skolan.

Gunilla Lundgren: Rinkeby – mitt i världen.

Anna Sörensson: Fortbildning i bild och form i Flemingsberg.

Donald Broady: Professionsintressen och förändrad teckningslärarutbildning.

Bengt Nerman: Försök med video.

AKTUELLT

Göran Folin: Delaktighet och demokratisk fostran.

Gunnar Bergendahl: Till saken.

Ann Margret Dahlquist-Ljungberg: Utstruket som på en svart tavla: Hiroshima.

Göran Folin, Knut Åhs & Björn Odin: Den dolda styrningen.

LÄST

Rut Hillarp: Thomaeus: Den förnekade bilden; Vart tar alla begåvade...

Anna Sörensson: Fredricsson: Från Fröbel till Reggio Emilia.

Rut Hillarp: Dahl: I språkets rum.

Bengt Olvång: Uppslagsbok i bildanalys.

Mikael Palme: Malmgren: Min framtid.