Frigörande dialog?

 

_______________

Innehåll

Staffan Selander: Paolo Freire, dialogpedagogik och alfabetisering.

Mikael Sundén, Mikael: Vem ska ställa frågorna.

Göran Hemberg & Agneta Lind: En lektion i motsättningar -- ett försök med vuxenutbildning i Portugal.

Staffan Selander: Dialogpedagogiken i den svenska skolan.

Göran Folin: Vinstgivande dialog.

Red: Det falska samförståndet.

Sven Arnér, Margareta Eklöf & Gunnel Svensson: Projektundervisning i Skärholmens gymnasium.

Martin Levander: Ett praktiskt försök i Hallonbergen.

Mikael Sundén: Medveten och solidarisk.

Gunnar Sundgren: StorPuff-projektet.

Lilian Hultin: Projektorganiserade studier i praktiken – blev de frigörande?

Lena Hellblom: "Monster är väl inget att vara rädd för när vi har Stora".

Red: Efterord: Hur kommer man vidare?

AKTUELLT

Jan-Inge Bengtsson: Ett svenskt yrkesförbud?

Lars Sillrén: Betygskampen.

Rut Hillarp: Sju år med SOL-bulletinen.

Sören Keldorff & Erik Starfeldt: Arbetarutbildning i Italien.

LÄST

Mikael Sundén: Callewaert: Skola Ideologi och samhälle.

Göran Folin: Illeris: Problemorienterad och deltagarstyrd undervisning.

Staffan Selander: Dale: Kritisk pedagogik.

Gunnar Elveson: Juhlin & Ridell: Att tilllämpa en frigörande pedagogik