Decentraliserad skola

 

Redaktionellt
Decentraliserad skola

_______________

Innehåll

Göran Folin: En decentraliserad skola

Christer Wallentin: Se upp för ny toppstyrning

Göte Rudvall: Skolans decentralisering -- hot och hopp

Helena Hallerström: Om målstyrning och lokala krafter

Leif Brettell: Lagarbete kan utveckla 90-talets skola?

Torbjörn Sjöqvist: Lärardriven skolutveckling

Inger nordheden: På Hammerstaskolan är alla med

Birgitta Granberg: Äppel päppel

Jan Nilsson: Demokrati i skolan

Mats Holmén: Vägen som var mödan värd

Mats Ekholm: Elevinflytande – tradition och möjligheter

Karl-Georg Ahlström: Vart bär profileringen hän?

Gunnar Ståldal: Fritt fram för fundamentalister?

LÄST

Torsten Madsén: Arfwedsson: Didaktik för lärare

K G Nordström: Nilsson & Nilsson: Fånga läslusten, Nilsson: Läsa och lära

Rut Hillarp: Öhrn: Könsmönster, Heinsohn & Steiger: Häxor

Karin Dahl: Johansson: Perspektiv, FMKK: Skolpärmen energiframtid