Folkbildning – självbildning

 

Redaktionellt

_______________

Innehåll

Martin Koch: Bondefolk.

Lena Hellblom: Vad är folkbildning?

Jan-Åke Noresson: Lärdomar från Kynnefjäll: Följ samvetets lag.

Kåre Olsson: Resursbevarande försörjning.

Lena Hellblom & Rune Lanestrand: Småbrukare 1986.

Lasse Karlsson: Förnuft och förnuft.

Lena Hellblom: Bildning och demokrati.

Hannes Alfvén: Det nya statsskicket.

Lars Petterson: Böcker åt alla?

Lasse Karlsson & Augustin Schauerman: Dramastudion.

AKTUELLT

Jan Thavenius: Huka er humanister -- lönsamhetsvinden vänder.

Göran Folin: Det våras för Freire.

Göran Folin: Apeprocess i norska stortinget.

Göran Folin: Finskt alternativ till kristendomen.

LÄST

Christer Rausner: Mattsson: Det goda samhället.

Rut Hillarp: Sykes m.fl: Deadly persuasion; Bergström m.fl: Alla tiders historia.

Bengt Wahlund: Bateson: Metaloger.

Lena Hellblom: Vestlund: Hur vårdar vi vår demokrati?

Rut Hillarp: Hellman: Lumpen som lekstuga.

Gunder Fors: Sundgren: Folkhögskolepedagogik...