Vad lär man sig egentligen i skolan?

 

_______________

Innehåll

Red: Efterord: Lärarnas yrkessjukdom.

Mette Bauer & Karin Borg: Vad lär man sig egentligen i skolan?

Trond Ålvik: Om projektet skolklassen som socialt system.

Red: Intervju med Ulf Lundgren: Ramfaktorerna betyder mest.

Red: Vad får man inte lära sig i skolan?

Kirsten Poulsgaard: Kakmonstret och den kompensatoriska pedagogiken.

AKTUELLT

Red: Betygskampen.

LÄST

Gunnar Elveson: Klasssamhället och det fria utrymmet.

Donald Broady: Børnemarked.

Mikael Sundén: Socialisation.