Provnummer

 

_______________

Innehåll

Åsa Magnusson: Brev från en orolig lärare.

Johannes Beck: Moderna tider i utbildningsministeriet.

Lena Hellblom & Mario Marx: Test och prov i Sandviken.

Mac Murray: Om introduktionen av intelligenstest i USA och Sverige.

Ingegerd von Scheele: Novell om en tentamen.

Lasse Lundman & Staffan Selander: Den gamla betygsdebatten.

Birgitta Granberg: Lämna barnen i fred!

Rut Hillarp: Studentskrivningar och c-prov på nya gymnasiet.

Torsten Lindblad: Betygsnormerande prov.

Lena Hellblom & Benny Hellis: "Syftet är att få ett rättvisare urval".

Ingrid Rasch: Om folkhögskolan inte fanns.

Gunnar Sundgren: Fria folkhögskolestudier och centrala prov.

Benny Hellis: Varierande villkor.

Benny Hellis: Frågande minister.

Benny Hellis: Folkhögskolor i återvändsgränd.

Benny Hellis: Remiss-miss.

AKTUELLT

Mats Wingborg: Ungdomsjobb på McDonalds.

Lars Tallert: Sandöskolan.

Mario Marx: Från folk till folk.

Benny Hellis: Lärares fortbildning ska ske på ferier.

LÄST

Bengt Wahlund: Yden: Den lokala arbetsplanen & Gran: Känn din skola.

Rickard Estreen: Stjärne: Vems är framtiden?

Mats Wingborg: Egidius: Bedömning, betygssättning, utvärdering.

Mario Marx: Olson: Från hemgård till ungdomsgård