Det omöjliga samtalet

 

Redaktionellt
Samtal som förpliktigar

_______________

Innehåll

Lisbeth Flising: Problem och möjligheter

Viveca Adelswärd: Att vara direkt eller indirekt

Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa: Utvecklingssamtal i skolan – lättare sagt än gjort

Kjell Lund: Utvecklingssamtal – mål eller medel

Lennart Josefsson: Utvecklas utvecklingssamtalen?

Anne-Marie Mullins: Utveckling som mål, samtal som möjlighet

LÄST

Göte Rudvall: En upprorsröst i norsk skola. Mosse Jørgensen: Skoler jeg møtte.

Emil Persson: Skolministern och den heliga sorteringen. SOU 1997:121 Skolfrågor – om skola i en ny tid

AKTUELLT OCH DEBATT

Joel Frykholm: Skolan suger – vem tar ansvar?

Gunnar Bergendal: Skolan och IT