Fredsfostran

 

_______________

Innehåll

Rickard Estreen & Lena Hellblom: Presentation.

Hanna Appelfeldt: Framtidshopp.

Anonym: Motstånd i Norden, en påminnelse.

Henåns skola: Orust.

Svenska Freds, Järpen: Järpen.

Lena Hellblom, red: Barnupprop för fred.

Inger Nordheden: Hemma i Botkyrka.

Inga Jonsson: Leva i världen.

Lena Hellblom: Resa västerut.

Harriet Nordlund: Dalviniego.

Rickard Estreen & Maarja Talgre: Resa österut.

Maria Bergom-Larsson: I motståndets natt.

AKTUELLT

Lena Skoglund: Bibliotekarieutbildningen i informationssamhället.

Thorkild Thejsen: Qanormaa -- var det så det hette?

Richard Matz: Det moderna samhället som pedagogisk funktion.

Mikael Palme: Den andra förstörelsen.

LÄST

Jan Thavenius: Vetenskap och vett.

Ann-Margreth Ahlin m.fl: Fredsundervisning i skolan.

Rut Hillarp: Thavenius & Lewan: Läsningar.

Lena Hellblom: Bue: Stilla flyter älven.

Mac Murray: Frykman & Löfgren: Modärna tider.

Ann Pettersson: Kallos: Bildningsinternat.., & Ambjörnsson & Gaunt: Den dolda...