Marginaliserade av skolan

Redaktionellt
Skolans uppgift är att vara en plats för bildning där eleverna kan utvecklas till fria och självständiga människor. Men för många är det precis tvärtom. För dem som lämnar skolan utan godkända slutbetyg är det en plats för social utslagning.

Dessa ungdomar lämnar skolan med en känsla av misslyckande och när de möter en tuff arbetsmarknad där godkänt gymnasium är ett absolut minimikrav fogas misslyckande till misslyckande. Enligt en statlig utredning från 2003 har cirka 30.000 ungdomar i åldern 16–24 ett starkt socialt utanförskap. De har varken studerat, arbetat, varit inskrivna på arbetsförmedlingen eller haft någon annan för myndigheterna känd sysselsättning de sista två åren.

Utredningens djupintervjuer med dessa ungdomar avslöjar att de har upplevt ungdomstiden som en ständig kamp om social status där de är förlorare. Det finns ofta många och sammansatta orsaker till deras problem och utanförskap, men skolmisslyckandet har definitivt spätt på deras känsla av att vara förlorare.

Regeringens förslag om ett yrkesinriktat gymnasium och en lärlingsutbildning tror en del kommer att hjälpa många ungdomar. Risken med den linjen är att klassamhället cementeras. Barn från arbetarklassen och barn födda utomlands är starkt överrepresenterade bland dem som inte klarar av skolan. Och med Alliansens förslag till ny gymnasieskola skulle alltså många av dem gå direkt ut till lågavlönade jobb utan att ha skaffat sig högskolebehörighet i gymnasiet.

Ett annat angreppssätt är att som socialarbetaren Sören Lindmark i detta nummer hävda att det är skolan som har utlärningssvårigheter istället för att det är eleven som misslyckas. Det ökar pressen på skolan att göra något åt situationen, att förändra pedagogiken, sätta in mer resurser och se till att alla når målen.

/Redaktionen
Carl-Magnus Höglund, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt
Fotograf: Johan Wingborg

_______________

Innehåll

Lars H Gustafsson – Hård disciplin ger inte lugn och ro

Carl-Magnus Höglund – Kunskapsskolan slår ut elever

Siri Reuterstrand – Avancerad pedagogik men låg status

Sören Lindmark – Dåliga skolresultat skapar utanförskap

Magnus Dahlstedt – Moralisk fostran i brist på reell demokrati

Päivi Gynther – Vilka har rätt till utbildning?

Christer Wigerfelt – Ny gymnasieutbildning restaurerar klassamhället

ÖVRIGA ARTIKLAR

Arja Oaulin – Avhandlingen/Fösta tiden i yrket