Kulturföreställningar

 

Redaktionellt

/Redaktionen

_______________

Innehåll

Mats Trondman: Inledning: Det kulturpolitiska dilemmats forskningscentrum

Björn Idlinge: "Av halt och klass" -- ett historiskt nedslag i kulturpolitikens tillblivelse

Mats Trondman: Kulturintresserade ungdomar i teaterns skilda världar

Linda Häll: "Man var tvungen att ta av sig termobyxorna". Lågstadiebarns föreställningar om och möte med opera

Malin Hjorth: "Att lära oss lyssna, lära oss vara tysta och så ska man vara fin". Om att disciplinera elever till att uppträda som teaterpublik

Anna Lund: Att lyckas när man misslyckas. Ungdomsteatern, skolan och publiken

Nihad Bunar: Skolsegregation och kulturintegration -- om estetiska verksamheters integrationspotential

Christina Klosterberg: Från musikskolans barn till barnens kulturskola. Vad möjliggör en kulturskola?

Anna Höglund: Från monster till humanvampyr. Om en tidens sökare på jakt efter sin existens