Gud i skolan

 

Redaktionellt

_______________

Innehåll

Hjalmar Sundén: Vad är religion?

Sven Hartman: Från kristendom till religionskunskap.

Lena Hellblom & Jörgen Christiansson: Själavård i skolan.

Sven Thidevall: Befria skolan från religionsämnet.

Lena Angelini: Religionsfrihet?

Gunnar Ståldal: Behövs religionsämnet?

Göran Folin: Ett brännande ämne.

Arne Grip: Vår tids tro och misstro.

Richard Matz: Vår fungerande religion.

Rickard Estreen: Kristendomen som den uppochnervända världen.

Eva Brunne: Gudabilder ramlar inte ner från himlen.

Erik Lindberg: Nej tack till Konstantins gåva.

Rut Hillarp: Gudarnas röster.

AKTUELLT

Göran Folin: Utbildningsproduktion på 90-talet.

Bengt Nerman: Arbetarna i borgerligheten. Till minne av Ture Nerman.

Göran Folin: Dags för DAKS.

Göran Folin: Utkastad från dagis.

Anders Persson: Byråkratiska reflektioner över forskarutbildningen.

Elna Tedro: Förakt. Kritik av centrala prov.

Anne Sörman: Universitet under ockupation.

LÄST

Bengt Wahlund: Philipson: Med naturen som referenspunkt.

Rut Hillarp: Linner & Malmgren: Svenska läsare; Malmgren: Den konstiga..

Rut Hillarp: Stjärne: Sex artiklar.