Kultur i läroprocessen

Redaktionellt
”Kulturen har en växande samhällsekonomisk betydelse. Kultursektorn är i EU i dag dubbelt så stor som bilindustrin och den har en betydande tillväxtpotential.” Så skriver Mona Sahlin m.fl. socialdemokrater i en nyligen lämnad motion till riksdagen. Det här är en insikt som de delar med betydligt fler och den får naturligtvis följdverkningar. Inte minst i skolan. Redan för några år sedan kom departementsrapporten En strategi för kultur i skolan och den ledde till omfattande satsningar på det här området.

Frågan är vilken kultur, konst och estetik som avses i de satsningar som görs och har gjorts runt om i skolorna. Vad är det viktiga med den? Vilka är målen? Och hur ska man hjälpa eleverna att bäst utveckla sin kompetens på det här området? Flera av det här KRUT-numrets skribenter efterlyser mer reflektion kring detta. Klart är att någon typ av kulturell kompetens är önskvärd. Eleverna ska få lära sig att förhålla sig till den kultur de dagligen översköljs av och också lära sig att själva använda dess uttrycksformer. Men det slutar inte där. Ett estetiskt perspektiv och estetiska läroprocesser har blivit väldigt populära i senare års skoldebatt. De ses lite självklart som någonting positivt, men det är inte alltid riktig klart definierat varför.

Helt klart är ändå att trenden är att kulturen allt mer blir ett verktyg i kunskapsinhämtningen. Kulturen blir en hjälp i processen att ta till sig och förstå i andra skolämnen. Ibland får den också vara problemlösaren, det som ska få struliga elever att tycka att skolan är rolig. Det här ställer nya och ibland svåra krav på lärare som inte alltid är utbildade för det. Ämneskunniga lärare inom det estetiska området och andra ”kulturexperter” som tas in i skolorna utifrån uttrycker också viss oro för att arbetet med kultur i skolan avprofessionaliseras.

Här finns mycket att diskutera. Det allra viktigaste är kanske att aldrig sluta ifrågasätta, kanske inte varför vi behöver det estetiska lärandet – för det är nog det enda som är givet – men till vad och hur vi ska nå dit.
/Redaktionen

/Redaktionen
Carl-Magnus Höglund, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt
Fotograf: Gisela Svedberg

_______________

Innehåll

Anders Marner – Estetiska läroprocesser och/eller estetiska ämnen?

Anne Bamford – Om konsten att utveckla kritiskt tänkande

Monica Lindgren – Kultur och estetik i skolan – vad och för vem?

Siri Reuterstrand – Är konsten ett mål eller ett verktyg?

Siri Reuterstrand – Kulturen kommer på besök

Rolf Enström – Livets lek blir musik

Christer Wigerfelt – Innan kultur blir utbildningspolitik

Carl-Magnus Höglund – Sikta mot stjärnorna och landa på trädtopparna

Tarja Häikiö – Om behovet av vidgat estetikbegrepp

ÖVRIGA ARTIKLAR:

Linda Kahlin – Avhandlingen / Sociala kategoriseringat i samspel
Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal