Skolbyggnaden

 

Redaktionellt

_______________

Innehåll

Göran Folin: En byggnad i våra hjärtan

Helena Bross: Där uppe sitter rektor och tittar

Ann Skantze: Barns och ungdomars perspektiv

K G & Gunvor Nordström: Byggd för ny peedagogik

Christina Appell & Eva Månsson: Filtvetprojektet: Låt barnen vara med

Carl-Johan Rosén: Byggnaden som skola

Lisbeth Williams: Skolan som kulturcentrum

Marjanna de Jong: Att beskriva och tolka skolbyggnadens utformning

Urve Lepasoon: Varsam förnyelse ger varierad vardagsmiljö

Jadwiga Krupinskaja: Skolrestaurang som främjar framtiden

Erik Asmussen: Antroposofisk byggnadskonst

Varis Bokalders: En miljöanpassad skola i Nyköping

Anders Svensson: Risebergaskolan i Malmö

Yngve Andersson: En oas i stenöknen

Titti Olsson: Skolgård för kreativitet och välbefinnande

AKTUELLT

Christer Skoglund: Hur hantera läroplanens inbyggda motsättningar