Den nya svenskläraren

 

_______________

Innehåll

Tommy Lilja: Vägen till lärarhögskolan.

Gun Malmgren & Jan Nilsson: Jag komer från verkligheten.

Mats Holmén & Margareta Linnér: Elvaårslandet.

Rut Hillarp: Skall svenskläraren bli projektledare?

Lisa Henriksson: Lek och litteratur.

Lena Hellblom, Birgitta Allard & Bo Sundblad: Att kunna läsa.

Sven Nyberg: Skriv magistern, skriv.

Martin Jørgensen & Peter Lykke-Olesen: Danskundervisningen och uppgiften som klassföreståndare.

AKTUELLT

Göra Folin: Förskola-skola-kommittén....

Inger Nordheden: Klädinsamling, ett sätt att arbeta med...

Lena Hellblom: Flyttcirkus.

Ingmar Sallnäs: Folkhögskolan hotad.

Per Selander m.fl: Att förstå och analysera samhället.

Siv Widerberg: Pojken.

LÄST

Rickard Estreen: Res Publica.

Rut Hillarp: Nobel: Hur får kunskap liv.

Rickard Estreen: Folin (red): Vändpunktens tid.

Hillevi Jeppesen: Hillarp: Penelopes väv