Vad ska skolan vara till för?

 

Redaktionellt
Vad ska skolan vara till för?

_______________

Innehåll

Göran Folin: Vad ska skolan vara till för?

Karin Dahl: Är det verkligen samma människor som har hållit i pennan?

Birgitta Johansson: Vagt om miljöfrågorna

Vilgot Oscarsson: Tredje världen – finns den?

Tomas Englund: Varför en ny läroplan?

Tomas Englund & Leif Östman: Orienteringsämnets framtid

Steen Larsen: Skolan utanför tiden

Birgitta Knutsdotter Olofsson: Lära i lekens medvetandetillstånd

Redaktionellt: Ett nytt betygssystem

Siv Allard: En demokratisk skola kräver öppna spelregler

Åke Isling: Svindlande betyg

Torsten Lindblad: Betyg på betygsutredningen: ÄIG