Sydafrika – ungdomar, utbildning och demokrati

 

Redaktionellt
Sydafrika – ungdomar, utbildning och demokrati

_______________

Innehåll

Gunilla Granath: Sydafrika – ungdomar, utbildning och demokrati

Bertil Odén: Svenskt bistånd och demokratin i Sydafrika

Lars Dahlström: Lärarutbildning och förändring, ett utvecklnigsexempel i Namibia

AKTUELLT

Karin Dahl: Läroplanspropositionen

Karin Dahl: Privatskolepolitik i praktiken

LÄST

Klas Viklund: Feilitzen m.fl: Våld från alla håll

Karin Wahlström: Fornäs m.fl: Ungdomar i skilda sfärer

Gunilla Lundgren: En flod av poesi, humor, smärta och visioner

Annika Thor: Tala det är så mörkt & På osäker mark