Elevernas skola

 

Redaktionellt
Elevernas skola

_______________

Innehåll

Karin Pettersson: Till slut vågade jag höja min röst och protestera

K G Nordström: Rosteriet – här samlas de utstötta

Maria Ternström: Skola är ju till för eleverna och inte tvärtom

Åk 9 Dammfriskolan i Malmö: Uppsatser i nian

Per Lundström: Möte med en helt ny värld

Johanna Thagemark: En bra grund trots allt

Astrid Kjær & Per Anders Aas: Experimentskola som har överlevt i 26 år

Stefan Ågren: Ett osynligt men jättelikt motstånd som hindrade oss från att utvecklas

Erna Trolle: Att känna att man inte alls duger

Atiye Aydin: Ung syrianska möter den svenska skolan

Inger Nordheden: Mina farhågor kom på skam

K G Nordström: I Skogså skola är alla med i undervisningen

K G Nordström: Ett intresse som aldrig tar slut

Anna-Karin Lundström: Det är roligt att gå i skolan

Erik Lidbaum: Nu är det lärarna som är propparna

Göte Rudvall: På den här skolan delar barn och vuxna på all makt

Birgitta Johansson: Läroplan och verklighet är två skilda saker

AKTUELLT

Ingemar & Ingrid Mattsson: Vi riskerar att få en skola som slår ut elever

Erik Lidbaum: Att inte gnälla med

Christer Wallentin: Konsum startar egen gymnsieskola

Sverker Lindblad: Marknadsstyrning av skolan leder fel

Göte Rudvall: Sociala skillnader återskapas i gymnasiet

Karin Dahl: Att lära sig världen utantill

Christer Wallentin: Kursutformning ger skenbar valfrihet