Född till jämlikhet

 

_______________

Innehåll

Nerman, Bengt: Nu dö vi som herrar, vi.

Lena Hellblom & Jan Swaling: Skolbråket i Vingåker om nivågruppering.

Tomas Bresky & Jan Scherman: Tro på näringslivet, näringslivet tror på dig.

Mikael Palme: Är det inte förlegat med socialgrupper.

Gunnar von Heijne: Att definiera människan. På väg mot ett sociobiologiskt paradis?

Mikael Palme: En sociobiologisk "introduktör".

AKTUELLT

Christer Wallentin: Gymnasieutredningen: mat åt alla?

Mats Wingborg: SAP:s skolprogram: en tilltagande försiktighet.

Pelle Svensk: Varför sprack det på Gårda?

Lena Hellblom: Förbud mot Startbahn West i skolan.

Mats Wingborg: Sanning och självförvaltning de centrala frågorna i Polens...

LÄST

Harold Göthson: Bladsjö m.fl: Ansvarspedagogik.

Lars Hyén: Ohrlander: Kunskap i skolan.

Mario Marx: Björnsson: Arbetslivet i undervisningen