Datautbildning

 

_______________

Innehåll

Vilhelm Moberg: Om industrialismen och behovsslavar.

Lena Hellblom: Utbildning för datatåget.

Richard Matz: Vetandets tillväxt och rationella distribution.

Kjell-Åke Johansson: Behöver vi datorer i skolan?

Arne Grip: I huvudet på en skolstyrelseledamot.

Anders Gullberg: Men det vart inget ljus.

Lasse Karlsson &Karl-Olov Arnstberg: "Det vi bäst behöver är ett slags kallsinnighet".

Anders Beckman: Som ägg till sockerkaka.

Lasse Karlsson: Mycket vet vi, men lite har vi lärt.

AKTUELLT

Inger Nordheden: Varför sviker regeringen invandrarbarnen?

Göran Folin: (M)ot en ny skola.

Lena Hellblom: Ny teknik mot svält.

Hillevi Nilsson: Afrikabilden i svenska läroböcker.

LÄST

Rut Hillarp: Einarsson & Hultman: Godmorgon pojkar och flickor.

Thorkild Thejsen: Larsen: Børnenes nye verden.

Rut Hillarp: Oreglia: Tommaso Campanella.

Donald Broady: Eriksson, UHÄ: Kunskap för framtiden.

Lena Hellblom: Stjärne: Om barn och bomber.

Karl-Olov Arnstberg: Turkle: The second self.