Att förändra skolan underifrån

 

Redaktionellt
Att förändra skolan underifrån

_______________

Innehåll

Karin Dahl: Att förändra skolan underifrån

K G Nordström: "Hjulet" – konturen av en ny skola

Ingemar & Ingrid Mattsson: Skolan 2000 -- framtidens skola

Christer Wallentin: En skola utan specialister

Christer Ferm: Kom ut levande!

Lena Aulin Gråhamn: Häcken växte kämpahög – men prinsens namn var nyfiken

Inger Nordheden: Skolan ska vara kul – också

Britt Elffors: Nutiden i 1800-talets ljus

Göte Rudvall & Christer Nyhlén: Ämnessamverkan på högstadiet

Åke Sandin: Må tusen systerskolor blomma

K G Nordström: De utstötta

Birgitta Johansson: Lyft fram konfliktperspektivet

Karin Jönsson: "Var rädd om miljön" – barns tankar om vuxna

Harriet Axelsson: Den "goda" skolan – miljöundervisning

Lars-Göran Malmgren & Jan Nilsson: Miljöprojekt med litterära förtecken

K G Nordström: Miljösamarbete via datorer

Bengt Kilén: Uterummet som pedagogisk resurs

Lars Eliasson: Skola i glesbygd – en dynamisk kraft i kommunen

Sven Bornäs & Bengt Djurvall: Att utmana vardagskunskapen

AKTUELLT

Göte Rudvall: En ny läroplan: Individualism och fragmentering

Birgitta Allard: Vems verklighet ska betygen spegla?

Katharina Brismar, Christina Holmquist & Marie Valdor: Skolans bibliotek