Den försvunne läsaren

 

_______________

Innehåll

Red: Teknologerna, antikvarierna och konsten att ärva kulturen.

Mikael Palme: Den försvunne läsaren.

Ulf Lindberg, Lars-Göran Malmgren & Jan Thavenius: Den återfunne läsaren.

Bengt Linner & Lars-Göran Malmgren: Porträtt av en läsare: Eva, 36 år.

Rut Hillarp: 60 år med kulturarvet.

Lena Hellblom: Kunskap är rörelse.

Maciej Zaremba: Skapande uppfostran i Polen.

AKTUELLT

Mac Murray: Den intellektuella arenans förändring.

Rut Hillarp: Vem var lilla rödluvan.

Pelle Svensk: Varför sprack det på Gårda.

Anette Lydén: Ungdom för bra arbete och utbildning.

LÄST

Lisa Henriksson: Möhl & Schack: När barn läser.

Lisa Henriksson: Kåreland: Möte med barnlitteraturen.

Johan Fornäs: Nielsen: Studier i hverdagsmusikkens sociologi & SU: Ej till salu.

Staffan Selander: Brante: Vetenskapens struktur och förändring.

Staffan Selander: Fredin: Föräldern, barnet och lydnaden.