IT – hot eller möjlighet?

Redaktionellt
När telefonen gjorde sitt intåg var det många som förfasade sig. Man trodde att människor skulle sluta träffas och att lurendrejerier i olika former skulle drabba oss via telefontrådarna.

Samma farhågor finns idag när det gäller Internet. Rädslan för för mycket och okontrollerad information är stor. Nya medier är tydligen alltid skrämmande.

När vi inför det här numret av KRUT började titta på hur skolorna tacklat detta problem hittade vi snart mängder av fina, kloka formuleringar. Avsändare var bland andra Skolverket och KK-stiftelsen. Ambitionerna uppifrån var det oftast inget fel på.

Men hur såg verkligheten ut? Går det att leva upp till föresatserna? Finns det en vilja till det bland lärarna ute på fältet? Har de i så fall getts möjligheter att nå sina mål?

Det var frågor vi funderade över och en del av dem har vi väl hittat svar på. Men när vi letade hittade vi framför allt fler frågor. Och det är någonting väldigt bra om man får tro flera av artikelförfattarna i temat.

Kärnan i all medieanvändning är källkritik och det gäller i allra högsta grad Internet. Det tar såväl Stig Roland Rask som Göran Brolund upp. Ni kan vidare läsa om the Yes mens lyckade kupp mot WTO - en kupp som möjliggjordes med hjälp av en fejkad hemsida. En kupp som var både lätt och svår att genomskåda. Det gällde som vid all källkritik att ställa de rätta frågorna. De rätta frågorna är också vägen till kunskap, vare sig vi söker den via nätet eller i gamla hederliga böcker - eller som den före detta nätentusiasten, astrofysikern Clifford Stoll säger i en intervju att man helst skall göra - med hjälp av en god och engagerad pedagog.

En sådan skulle man kanske kunna säga att Mikael Oscarsson är. Han ger i en artikel utanför tema-delen mängder av praktiska råd för hur historieundervisningen kan gå till. Även han återkommer till vikten av att ställa rätt frågor. Utanför temat finner du också en rapport från alfabetiseringen i Brasilien.

Krut ser från och med detta nummer lite annorlunda ut. Det beror på att redaktörskapet för detta och några nummer framöver övertagits av delar av Knockout reportage i Göteborg. Vi som tagit oss an KRUT är alltså till vardags frilansjournalister med ett tämligen brett verksamhetsfält. Vi sysslar med allt från samhälls- och nyhetsjournalistik till vetenskapsjournalistik.

/Redaktionen
Daniel Olsson, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt
Fotograf: Hillevi Nagel

_______________

Innehåll

BO DAHLBOM – Dags att släppa in barnen i verkligheten

STIG ROLAND RASK – Internet i skolan - problem och möjligheter

GÖRAN BROLUND – Kartan, verkligheten och källkritiken

BO ANDERSSON – Svaret är internetfusk - Vad är frågan?

JAN KALLBERG – Internet är ljugets hemvist

JÜRGEN SCRIBA/RAFAELA VON BREDOW – Bra frågor kan inte ställas av datorer

DANIEL OLSSON – Vem kan man lita på?

ULLA ERIKSSON-ZETTERQUIST/ÖSTEN OHLSSON – Datorn i skolan grund för ny maskulin identitet?

ÖVRIGA ARTIKLAR

MARTIN OSCARSSON – Viktigt att studera krigen för att förstå sin egen tid

LENNART KJÖRLING – Alfabetiseringen i Brasilien enligt Paulo Freire

DANIEL OLSSON – Rasism som läromedel