Självvärdering – en nyckel till skolutveckling

 

Redaktionellt
Utvärdera för att utveckla

_______________

Innehåll

Per Settergren: Att utvärdera den egna undervisningen och läromedlen

Leif Moos & Johnny Tomassen: Självvärdering för att kvalificera lärararbetet

Solveig Franke-Wikberg: Umeåmodellen – en motor för lokal utveckling

Trond Ålvik: Målstyrning eller kaos

NYTRYCK

Donald Broady: Den dolda läroplanen

AKTUELLT

Ingrid Pramling: Var hör 6-åringarna hemma?

Mats Wingborg: Skolpengen -- nyliberalt trumfkort

Göran Folin: Vinnare och förlorare