SÖ – för kännedom

 

_______________

Innehåll

Red: Skolsystemet – en lektion i samhällskunskap.

Red: "I skolfrågor är vi alltid eniga".

Leif Duprez: SÖ – ett folkskollärarkrav.

Red: I själva verket.

Red: RRV granskar SÖ.

Leif Duprez: Ingen kommer åt byråkratin.

Mona Bessman: En schackpjäs i själva verket.

Leif Duprez: Redaktör SÖ.

Donald Broady: Utbildningens gränser.

Lena Hellblom: Skola för jämlikhet?

Staffan Selander: Skolrådet och sanningen.

Leif Duprez: "Det behövs en Dewey eller Arvidsson för varje skolreform".

Ulf Lindberg: Arbete som problemområde.

Lena Holst, Bernt Karlsson & Christer Wallentin: Den alternativa gymnasieutredningen.

Britta Rang: Ekologisk grundsyn – kan den skapas i skolan?

LÄST

Elisabet Lundqvist & Kenneth Hermele: Björklund, Romare & Schyman: När vi sitta i vår bänk.

Svante Weyler & Brutus Östling: Berggren m.fl: Arbetslös – i helvete.

Lena Hellblom: Ovesen: Arbetslöshetens psykiska påfrestningar.

Lars-Göran Malmgren: Palm: Kritik av kulturen.