Stockholmsmodellen

 

Redaktionellt
Stockholm utmålades tidigt som ett skyltfönster för borgerlig politik. Inte minst gällde det skolan. Socialdemokraterna lovade ta strid. Men därav blev inte mycket. Så ju närmare valet kom desto mer obehindrat har Stockholmsmodellen kunnat prånglas ut på röstmarknaden.

Vad går den då ut på?

Bl a att privatisera så mycket som möjligt av skolväsendet. Både genom att på alla sätt uppmuntra att privata skolor startas och genom att ge skolkapitalet fria händer att starta skolor där inflyttningen är stor istället för att bygga kommunala. Frågan är om det över huvud taget kommer att byggas några nya kommunala skolor i borgerliga storstadskommuner.

Populärt är också att driva på för att avknoppa skolor till personalen, oftast rektorn. D v s sälja ut dom. Alltid på förmånliga villkor. Ändå har det inte alls fått den omfattning än som med de kommunala förskolorna, som i en del kommuner är närmast utrotade. Föräldrar och lärare stoppar de flesta försöken.

Till stockholmsmodellen hör också att segregera eleverna mellan skolor och inom skolorna. Det sker genom elitutbildningar och med hjälp av betygsintagning till gymnasieskolan. Förutom med hjälp av den segregering som privatskolorna mestadels innebär

Men allt är inte nytt under solen. Inom Stockholms skolvärld har länge funnits skolor med hög status som frekventeras av barn från högre socialgrupper. I den inledande artikeln ges en utförlig "karta" över hur föräldrar från olika yrkeskategorier skapar karriärvägar åt sina barn genom val av gymnasieskola.

Många föreställer sig att det senaste årtiondets brott med den traditionella sammanhållna skolan genom skolpengssystem, kundtänkande och de kanske liberalaste reglerna i världen för statsunderstödda privat skolor är något som hämtats från "over there", som så många andra nyliberala ideer. Och ideerna kommer kanske därifrån men inte de praktiska tillämpningarna. För som visas i en artikel är amerikanerna mycket försiktigare än här med reformer som kan förvärra den känsliga segregationen.

Snart blir det väl vanligt med amerikanska studiedelegationer här, på samma sätt, men av motsatta skäl, som det en gång flockades nyfiket skolfolk kring det väldiga experiment i rättvisa och jämlikhet som införandet av den svenska grundskolan innebar.

/Redaktionen
Göran Folin

_______________

Innehåll

Donald Broady och Mikael Börjesson – En social karta över gymnasieskolan i Stockholm

Göran Folin – Frihetsreform för privilegierade – om betygsintag till gymnasieskolan
- Avknoppning – ett ideologiskt uttryck för utförsäljning
- Smygentreprenader – inga nya kommunala skolor byggs
- Lika barn leka bäst – om att allt tidigare satsa på eliten
- Hur gick det sen då? Om Jan Björklunds antikommunistiska härnadståg
- Privata skolor

Göte Rudvall – Alternativ till betyg som framgångsmått

Gary Miron – Privatisering av de offentliga skolorna i USA

AKTUELLT

Ellen Bijvoet – Multietniskt ungdomsspråk – uppfattningar och attityder