I pedagogikens våld – KRUT 20 år

 

Redaktionellt
Om KRUT och den ljusnande framtid

_______________

Innehåll

Göran Folin: Inledning: Då du – och nu ni. Om KRUT, samhälle och skola i tjugo ärs belysning

Donald Broady: Ur annalerna. Noteringar från sjuttiotalet.

K. G. Nordström: Det mesta återstår att göra

Kalle Güettler: En frenetlärare blickar tillbaka

Kjell Granström: Grundskolan 35 år – vad har hänt i klassrummen. Retorik och praktik

Mats Ekholm: Grundskolor under 25 år. Några upprepade iakttagelser

Jan Nilsson: Finska piroger – hur gamla kan de bli?

Göte Rudvall: Elevinflytande – en ständig utmaning

Christer Wallentin: Skolan – mer eller mindre traditionell

Kerstin Hägg: Reflexioner kring en skolhistoria

Torsten Madsén: Skolning för förändring – vill vi verkligen ha det?

Göran Folin: I pedagogikens våld