Sveriges enda fristående tidskrift om utbildningsfrågor
 

 

Extra HÄR HITTAR DU OSS
Extra

Redaktionen fanns de sista åren i Göteborg.
Postadress: Krut, Andra Långgatan 20, 413 28 Göteborg
Telefon: 0708-11 93 92, 031-12 86 40
e-post: tidskriften.krut@telia.com

Om du vill beställa gamla nummer vänder du dig till Tidskriftsbutiken i Malmö, www.tidskriftsbutiken.nu
En lista över våra tidigare nummer hittar du här >>>
Vill du prenumera gör du det enklast genom att sätta in summan på vårt postgiro nr. 70 89 89-9. Glöm inte att noga ange prenumerationsperiod och vart tidningarna skall skickas.

 

Om KRUT

REDAKTION:
Carl-Magnus Höglund
Siri Reuterstrand
Christer Wigerfelt

ANSV. UTGIVARE:
Göran Follin

ISSN:
0347-5409

PRENUMERATION
4 NR/ÅR
KOSTADE
200 KR FÖR ENSKILD
240 KR FÖR INST.
PG 70 89 89 - 9
Lösnummer:
Enkelnr 70 kr
Dubbelnr 90 kr