Elev- och föräldrainflytande

 

Redaktionellt

_______________

Innehåll

Göran Folin & Emil Persson: Elever och föräldrar – ett störmoment i verksamheten?

Göte Rudvall: Inflytandet genom tiderna – varför har det gått så trögt?

Emil Persson: "Glönsande ljus som finns här och var"

Emil Persson: Ensamvargens tid är förbi

Christopher Tägtström: Elevinflytande en rättighet

Kalle Larsson: Elevinflytande och skendemokrati

Nils Westberg: Barnens skola är den möjlig?

Göran Folin: Föräldrainflytande för elevernas skull

Göran Folin: Scener ur ett äktenskap. Hem och skola hand i hand

Anders Lindblom: Danska erfarenheter av föräldrainflytande

Kenneth Ritzén: Att öva demokratisk iver mitt i tokvardagen

AKTUELLT

Lisbeth Adrian: Från rim och ramsor till Ekelöf och Kafka

Zelma Fors: Vusnas maktlöshet barnens hopplöshet

Bo Sundblad: Dyslexi?

Karin Dahl: Hur i all världen läser svenska elever?

Hanna Zetterberg: Tioårig grundskola – vad är det egentligen?