Kunskap

 

Redaktionellt

_______________

Innehåll

Hubert Lundquist: Kunskap och gestaltning.

Rabindranath Tagore: Den skapande enheten.

John Dewey: Behovet av nyorientering.

Karin Wallin: Hur får barn kunskap?

Hans Larsson: Stämning och intuition.

Jan Thavenius: Glädjen att förstå.

Emilia Fogelklou: Mot människomekaniseringen.

Arthur Koestler: Om värden i en värld av fakta.

Bo Dahlbom: Utbildningens rationalisering.

Gunnar Bergendahl: Kunskap upa.

Werner Schneider: Tillbaka till människan.

Jiddu Krishnamurti & David Bohm: Om intelligens.

AKTUELLT

Birgitta Odén: Skolans orienteringsämnen: kunskapssyn och innehåll.

Winnie Borggaard: Krigsleken – ett pedagogiskt problem?

Göran Folin: En lärorik mässa.

Rolf Olsson: Decentralisering på gott och ont.

LÄST

Rut Hillarp: Brudal: Sagan och det omedvetna språket.

Joachim Israel: Taylor: Hegels filosofi.

Lena Hellblom: Qvarsell m.fl: I framtidens tjänst.

Ann Pettersson: Socialstyrelsen: En säker väg.

Hans Berg: Läsa – grundläggande språkliga färdigheter.

Gunilla Lindqvist: Rask & Wennbo: Bemöta eller bemötas.

Helmut Karacsonyi: Bäck (red): Kultur och humaniora i datasamhället.

Mikael Palme: Arnman m.fl: Olika för olika.