Viskningar och rop i ministerns öra

 

Redaktionellt
Den nödvändiga dialogen

_______________

Innehåll

Kjell Granström: Att veta vad man gör

Bodil Jönsson: Nytt lärarideal

Gunnar Bergendahl: Skolan ska fostra

Tanja Pelz Wall: IT, lärarutbildning och lärarkompetens

Torgny Karnstedt: Satsa på biblioteken

K.G. Nordström: Kom till Norrbotten

Joel Frykholm: Ett par goda råd i all välmening

Rut Hillarp: Stänk från ett vattenfall

Torsten Madsén: Ta hjälp av ett OECD-perspektiv, Ingegerd!

Gunilla Molloy: Avskaffa timplanen

Jan Nilsson: Skilda världar

Elisabeth Hesslefors Arktoft: Mer forskning för bättre lärarutbildning

Per Dahlbeck: Tvivel, bekymmer och tillförsikt

Göran Folin: Ta strid!

LÄST

Göte Rudvall har läst Lars Karlsson: Leka, lära, öva, vetskapa