Nr 135 Upphovs -rätt eller -fel?

Redaktionellt
Det händer mycket på upphovsrättsområdet. Det låter torrt som fnöske men har stor betydelse för läroprocesserna, samtidigt som kunskap delvis har ändrat skepnad.

Förr klippte barnen och klistrade och skrev på skrivmaskin eller präntade prydligt med sina blyertspennor när det skulle produceras grupparbeten. Sedan lästes texterna med darriga stämmor upp vid redovisningen och kanske hängdes alstren upp ett kort tag till beskådan i klassrummen. Det var förhållandevis enkelt ur upphovsrättshänseende. Även om bilderna kanske kom ur en tidning eller kopierades ur en bok, så stannade arbetet inom klassrummets väggar och spreds inte utanför den slutna krets som klassen och möjligen dess föräldrar utgjorde. Ingen plockade ner bilder från nätet, ingen fotograferade av arbetet och la ut på nätet. Inga föräldrar kom och filmade och la upp på familjens webbsida eller på Youtube. Men nu är allt annorlunda.

Visst är det frestande att använda allt detta guld som finns på webben . Men får man?

Nej. Det är inte mycket som egentligen är tillåtet ur upphovsrättshänseende i skolans värld. Regler anpassade efter en annan tid och annan teknik sätter stopp. Vi som lever på vår upphovsrätt är naturligtvis glada för det, men kanske måste vi alla hitta nya sätt att förhålla oss till de här frågorna. Om de som stiftar lagar och ska hitta modeller för ersättning till upphovsmännen och -kvinnorna ska kunna göra ett bra jobb måste de veta hur verkligheten ser ut och även ha en bra gissning om hur den kommer att kunna se ut.

Vi vill med det här temanumret om upphovsrätt reda ut vad det är som gäller och påbörja en diskussion om hur vi ska kunna få till en vettig lösning av de här problemen. Det är viktigt att vi vågar prata även om sådant som hamnar i laglighetens gråzoner. Annars får vi aldrig ordning på det här. I den bästa av världar har skolorna mängder av pengar för att köpa bra läromedel producerade av författare som fått rimliga ersättningar. Men den världen verkar tyvärr ligga långt bort. Så hur gör vi?

/Redaktionen

_______________________________________________

Extra

ARTIKLAR I TEMAT:

Mikael Kowalski, Johan Holmberg, Fredrik Holmberg
Ge verktyg för framtiden!

Fredrik Bergman
Allt du behöver veta om upphovsrätt

Cecilia Köljing
”Jag vet inte riktigt vad som gäller”

Christer Wigerfelt
Juridiken krockar med skolarbetet

Henrik Brändén
Efter upphovsrätten

J Enqvist/ J Lundström
Ge inte upp upphovsrätten

Temafotografer: Joel Ighe, Aron McFaul

ÖVRIGA ARTIKLAR:

Åsa Bergman
Avhandlingen / Växa upp med musik

Magnus Dahlsteddt
Det lärande samhället