Vart har alla snälla barn tagit vägen?

 

_______________

Innehåll

Göran Sonnevi: Öppningen.

Brutus Östling: Tema: Norm- och kunskapsdebatten – exemplet Glocksee.

Sverker Tirén: Tre lärare om normer och kunskap.

Örebro SOL-grupp: En normlös normskrift.

Staffan Selander: Från Gustav Vasa till nya svenska "basnormer".

Bo Svensson: "Barndomens kris är egentligen de vuxnas kris".

Bo Svensson (red): "Barnen är störfaktorer i det här samhället".

Bo Svensson: Glocksee-försökets pedagogiska princip.

Anne Krozova & Inge Negt: "Så försvara dig då, människa!".

Bo Svensson: Rädslan för kaos som pedagogiskt och politiskt problem.

AKTUELLT

Kerstin Degermark: Vilka ska nöja sig med baskunskaper?

Ingrid Korsar & Olov Rasch: Att resa är att lära sig.

Ingrid Carstens & Katrin Lygrell: Barn och ungdomsfilmer – Vem bestämmer över bidragen?

Lars-Åke Nordin: Om framtiden är det svårt att SIA.

Jan Hinderson: Betygen tillbaka – bakvägen.

Ester Hermansson: Kommentar till "Progressivismens rötter" i nr 10.

LÄST

Mikael Palme: Dahlgren: Två världar.

Mats Sladö: Wernström: Trälarnas historia.

Donald Broady & Brutus Östling: Peterson: Skolan som kunskapsförmedlare.

RH: Rutter: 15000 hours.

Christel Andersson, Göran Bergström & Lars Pettersson: Kallos: Den nya pedagogiken.