Framtidens skola

 

Redaktionellt
På kort tid har både skollags-kommittén och gymnasiekommittén lagt fram sina respektive slutbetänkanden. Förslagen till ny skol- och gymnasielag applåderas från flera håll, medan folkpartiets Jan Björklund är rasande. Det senare måste ses som fingervisning åt att det finns mycket gott att hämta i förslagen från kommittéerna.

Bland annat föreslår gymnasiekommittén att dagens 17 gymnasieprogram ersätts av åtta bredare block eller så kallade sektorer där eleverna efterhand får specialisera sig, att det individuella programmet upphör att existera och ersätts av mer stödundervisning, samt att historia ska att ingå som kärnämne i skolan.

Samtidigt föreslår skollagskommittén att elevernas rättigheter i grundskolan ska stärkas på flera punkter. Till exempel ska betyg bara kunna sättas av behöriga lärare samtidigt som eleverna nu ska ges en möjlighet att överklaga de satta betygen. En självklarhet så länge betygssystemet finns kvar.

Flera bra och viktiga reformer i rätt riktning alltså. Men fortfarande, med den nuvarande skollagen, är det långt mellan ord och handling, vad gäller till exempel elevinflytandet.

Samtidigt blir det för läsaren av de båda betänkanden uppenbart att det rör sig om två kommittéer som noggrannt undvikit infekterade frågor och minerad mark.

Därmed står också huvudinriktningen för skol- och utbildningspolitiken från den borgerliga regeringens omläggning i början av 1990-talet i stora stycken fast. Någon sammanhållen vision om morgondagens skola lyser alltså med sin frånvaro hos de båda kommittéerna.

I detta nummer av Krut låter vi morgondagens politiker ge sin bild av morgondagens skola. Kanske är det bland dessa ledande personer i politiska ungdomsförbund, elev- och studentorganisationer, som vi kan finna frön till visioner om den framtida skolan?

Vi lät ungdomsförbunden och elevorganisationerna själva ge sin bild av den skola de själva skulle vilja ha om de fick bestämma. Vi bad dem sträcka sig längre än traditionellt partipolitiskt käbbel och låta tankarna gå längre än mandat- och motionsperioder i riksdagen för att vidga vyerna och få fram de grundläggande ideologiska skiljelinjerna, de långsiktiga och nödvändiga visionerna för att skapa morgondagens skola.

Folkpartiets ungdomsförbund, liberala ungdomsförbundet, avböjde medverkan.

/Redaktionen
Daniel Olsson

_______________

Innehåll

Erik Slottner – En skola byggd på normer och värderingar

Ali Esbati – En skola för klassamhällets avskaffande

Sara Heelge-Vikmång – En skola för ökad makt och social utjämning

Oscar Hållén – En moderat skolpolitik

Göran Hådén – Att lära för livet. Grunden för den gröna skolan

Fredrick Federley – Reformer för en decentraliserad skola

Elin Lidén – Framtiden byggs i skolan

Elin Lindén och Lina Winkler – Öppet brev till alla som bryr sig om den svenska skolan

KRÖNIKA

Lina Winkler – Elevdemokrati -- varför funkar det inte?