Europas bästa skola

 

Redaktionellt
Hotet mot grundskolan

_______________

Innehåll

Gunnar Bergendahl: Bygga upp, ej riva neder

Karl-Georg Ahlström: Pedagogisk och ekonomisk effektivitet

Ingemar Emanuelsson: Obligatoriskt underkänd?

Torsten Madsén: "Pluggskolan" bästa sättet att bromsa ekonomisk utveckling

Gunilla Svingby: Europas bästa skola – för eleverna

Boel Westerberg: "Vi följer bara sunda förnuftet"

Bodil Jönsson: Europs bästa skola – på miljöområdet

Per-Acke Orstadius: Ask, Unckel och de strömlösa eleverna

Trond Ålvik: Vad med de duktiga eleverna

Christer Wallentin: Angreppet på vuxenundervisningen

AKTUELLT

Britt Mogård: En skola för alla barn

Birgit Rodhe: Fristående skolor – privatskolor – fria skolor ...

Berit Almerud: Skolbibliotek med entusiasm och engagemang

Kalle Guettler: Den nya skolan – en spjutspets mot det förgångna

Christer Ferm: Betyg hämmar inflytandet och gör kunskapstörsten sekundär

Gunnar Ståldal: Kunskapsskolan hotad

Erna Trolle & Margareta Vogel: Fem förlorade år