Vem vill bli lärare?

Redaktionellt
Vem vill bli lärare? Det kan man undra i dessa dagar när skolornas resurser ständigt krymps och tidningarna är fulla av skräckbilder av stökiga, ointresserade, ohyfsade elever.

Kanske är "varför vill man bli lärare?" en mer relevant fråga att ställa?

Det finns säkert lika många bevekelsegrunder som det finns blivande lärare. Ytterst ute på ändarna finns de två givna svaren "för att få förmedla faktakunskap" och "för att fostra eleverna till sociala varelser". Och hela skalan av blandningar av dessa två inställningar där emellan.

Den som blir lärare av iver att förmedla kunskap går förmodligen gärna till friskolornas ofta lugnare och resursstarkare miljöer. Den som blir lärare för att göra en social insats hittar säkert utmaningar i den kommunala skolan.

Väl ute i arbetslivet får läraren bli en expert på många saker. Lars Ingelstam skriver i det här numret av Krut om lärarens många yrkesroller. En bra lärare behärskar många av dem.

Frågan är om lärarutbildningarna idag rustar våra blivande lärare för alla dessa eventualiteter? Krut har tittat ut i verkligheten och hittat ett komplext men spännande yrke med stora möjligheter och risker.

Kanske döljer sig här en allvarlig tendens inom skolan. De olika skolformerna förknippas alltmer också med olika pedagogiska grundsyner. Den medelklass som flyr den kommunala skolan återvänder ibland till en redan föråldrad kunskapssyn (se exempelvis förra numret av Krut). Vi är oroliga för att detta kan leda till ett återupprättande av den segregerade skolan. Om politikerna tillåter, finns det många lärare som vill motverka en sådan utveckling.

/Redaktionen
Daniel Olsson, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt
Fotograf: Thomas Johansson

_______________

Innehåll

Patrick Stenbacka – Hur gör vi läraryrket attraktivt?

Daniel Olsson – Läraren som gatans byråkrat

Christer Wigerfelt – Skolformen separerar lärare och kunskapssyn

Lars Ingelstam – En ny lärare för en ny tid

Siri Reuterstrand – Vi vill bli lärare!

Anna Maria Ursing – Lärarinnans utsatta liv speglat i skönlitteratur

ÖVRIGA ARTIKLAR

Peter Emsheimer – Öppna och slutna teorier om reflektionen