Ljusnande framtid – om en skola i förvandling

 

Redaktionellt

_______________

Innehåll

Ann Pettersson, Susanne Törneman & Bengt Wahlund: En gymnasieskola i förändring.

Bengt Wahlund: Gymnasieskola för alla?

Ann Pettersson: Övergångar.

Torsten Madsén: Gymnasieskolans utveckling.

Rut Hillarp: Den gamla goda tiden.

Lisbeth Adrian: Gymnasieskolan och arbetarpojkarna.

Leif Strandberg: Att välja väg efter grundskolan.

Bengt Wahlund: "Konstiga kurser".

Inger Wistedt: Förändringsverksamhet och verksamhetsförändring.

Ulf Linnell: Fortbildning – mer än en kick för slitna själar.

Bengt Wahlund: Moduler i Tensta.

Göran Folin: Eldorado för eldsjälar.

Ann Pettersson: Glömda erfarenheter?

Ulf Lindberg: Vad lär man sig av rock'n roll?

AKTUELLT

Daniel Kallos: Hur skapar vi framtidsberedskap inom den framtida lärarutbildningen

Karin Dahl: Skolutveckling -- ett nytt kulturanslag.

LÄST

Rut Hilllarp: Wernström: Den underbara resan.

Eskil Helmersson: Arnman & Jönsson: Barns villkor.

Ann Pettersson: Liedman & Olausson: Ideologi och institution.

Lasse Karlsson: Juul Jensen: Selvbedrag og selverkendelse.

Inger Raaby: Sheppard & Sauvageot: Skilda världar.