Nr 133-134 Slöjd vidgar perspektiven

Ladda ner numret som pdf-fil

Redaktionellt
Slöjd. Ett ämne som för en tämligen tynande tillvaro. Medan skolans övriga ämnen är inne i en ständig förnyelseprocess för att möta det framtida samhällets krav tycks slöjden ha fastnat i att sy tygpåsar och hyvla träbitar. Det är åtminstone vad många tror. Men det är naturligtvis en grovt förenklad bild.

Eleverna tycker att ämnet är roligt och ett avkopplande avbrott i ett alltmer teoretiskt anknutet schema. Men kanske har slöjden någonting mer att erbjuda? Inom ämnet finns det en fantastisk möjlighet att lära eleverna självständigt tänkande, problemlösning och samarbete. Det är egenskaper som kommer att vara minst lika viktiga i framtidens samhälle som att kunna räkna med integraler. Knyter man ihop slöjden med andra ämnen ges dessutom mängder av tillfällen till praktisk matematik och andra tillämpningar.

En av skolans centrala uppgifter är att lära eleverna ett kritiskt förhållningssätt till sin omvärld. Många tolkar detta som ett ökat behov av teoretisk undervisning, men kunskapsprocessen är inte riktigt så enkelspårig. Människan är inte bara huvud utan även kropp och hand. Lärandet sker med både tanke och känsla.

För den som söker nyttoaspekter är vi övertygade om att det finns en koppling mellan slöjd och den framgångsrika svenska textil- och möbeldesignen. Eller skulle kunna finnas. Slöjdämnet står därför inför en stor utmaning att på allvar förnya sig själv. Det gäller då både att knyta an på ett mer självklart sätt till det omgivande samhället och att utgå från läroplanens kunskapsmål istället för att ensidigt fokusera på det rent hantverksmässiga.

I detta nummer har vi låtit några av slöjdens förkämpar förklara vad slöjd är eller skulle kunna vara i dag. Själva tror vi att slöjd i dagens skola kan utvecklas till något riktigt spännande.

/Redaktionen

_______________________________________________

Extra

ARTIKLAR I TEMAT:

Marléne Johansson
Slöjdämnet – urgammalt, modernt och coolt

Kajsa Borg
Alla dessa slöjdpåsar

Peter Hasselskog
Slöjdämnet och genus

Hasse Hedström
Slöjdens fotsoldater

Lars Lindström
Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd

Lennart Johansson
Landet där slöjd och bild blev ett ämne

Temafotograf: Bilder från Röhsska konstmuseet

ÖVRIGA ARTIKLAR:

Ingrid Berglund /Viveca Lindberg
En kritisk kommentar till gymnasieutredningen

Agneta Knutas
Avhandlingen / Mellan styrning och moral

Andreas Nordin
Bildning som ideologi