Skolan igår, idag, imorgon

 

Redaktionellt
Ett lustigt land

_______________

Innehåll

Kjell Granström: Utan katedern stannar skolan

Tor G Hultman: Språket skolan och makten

Rune Jönsson: Reflektion i skolan – en provokation

Torsten Madsén: Kvalitet istället för kvantitet i skolan

Jan Nilsson: Att tillhöra de skrivkunnigas förening

Göran Arnman & Ingrid Jönsson: Fria val för fria människor

Göran Folin: Söndagsskola hela veckan – duger det?

Susanne Törneman: Skola för aktiva medborgare – intervju med Färnebo fhsk

Ylva Johansson: Att organisera sig för pedagogisk frihet

Lars Stubbe Teglbjærg: Skolans konstgjordhet och lärandets konst

Erik Sigsgaard: Relationer i skolan

Redaktionen & Karin Verelst: Utbildning är en funktion av marknaden

Karl Vennberg: På skolbänken i Trotteslöv

LÄST

Göte Rudvall: Madsén (red): Lärares lärande