Religiös backlash i skolan

Redaktionellt
Under efterkrigstiden har vi haft en fortlöpande sekulariseringen av den svenska skolan. Den obligatoriska morgonbönen ersattes av morgonsamlingar som även de snart försvann.

Kristendomskunskapen som skulle fostra eleverna enligt evangelisk-luthersk lära ersattes så småningom av religionskunskap som ska ge kunskaper om alla världsreligionerna.
Före friskolereformens införande vid mitten av 90-talet fanns några enstaka fristående konfessionella skolor i Sverige. Mest uppmärksammad av dessa är kanske Livets Ords kristna skola i Uppsala, startad 1985. Med friskolereformen har ett flertal öar av skolor startats med en konfessionell grund av gammal typ - mitt i det i övrigt relativt sekulariserade svenska samhället. Den debatt detta orsakat har framför allt rört muslimskt fundamentalistiska och andra sektliknande skolor och ofta missat det övergripande - trenden mot en avsekularisering av det svenska skolsystemet som helhet. I detta nummer av Krut skriver vi bland annat om hur Svenska kyrkan nu börjar ge sig in i friskolevärlden. Syftet är att ta lite av kyrkans forna inflytande åter.
Är vi beredda att försvara den sekulära skolan idag?

/Redaktionen
Daniel Olsson, Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt
Fotograf: Christer Olofsson

_______________

Innehåll

Torbjörn Tännsjö – Kritiskt tänkande bästa vapnet mot predikanter

Daniel Olsson – Samtal med en före detta kreationist

Christer Wigerfelt – Globalisering föder fundamentalism

Håkan Blomqvist – Religionen tar nytt grepp om skolan

Ulf Karlström – Kreationism på frammarsch

Hans Olsson – Stäng de konfessionella skolorna

Daniel Olsson – Svenska kyrkan tar upp kampen om själarna

Susan D Rose – Kristna högern i USA byter taktik

ÖVRIGA ARTIKLAR

Clara Hyldgaard Nankler – Det stora slaget om analfabetismen på Kuba